Brook Preloader

XAMFRÀ

Un espai de trobada on treballem per garantir el compliment del dret universal a la pràctica artística.

Transparència

Aquí teniu els documents dels últims anys.
Podreu saber amb més detall cap a on van els esforços de Xamfrà.

Xamfrà es finança amb una fórmula híbrida, que contempla una part d'aportació pública, una part de privada, una part de recursos propis de la Fundació L’arc Música i una part de recursos generats per la pròpia entitat.

INGRESSOS
PROPIS
32%

– Quotes de matrícules i prestació serveis.
– Aportació dels fons de l’entitat.
– Romanent positiu del projecte El Teler.
– Romanent positiu EMM Can Ponsic.

INGRESSOS DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
25%

– Generalitat de Catalunya.
– Ajuntament de Barcelona.

APORTACIONS DE FUNDACIONS I EMPRESES PRIVADES
28%

– Fundació Educo – Beques menjador
– Fundació Naccari Raval.
– Fundació Salvat.
– Fundació Mir Puig.
– Fundació La Caixa.
– Altres

APORTACIONS DE
PARTICULARS
15%

– Socis “Amics de Xamfrà” (puntuals i periòdiques).
– Teaming.
– Donatius per espectacles i representacions.
– Campanyes de recaptació: Nadal i SOS Xamfrà.

TOTAL INGRESSOS
XAMFRÀ
curs 2019-2020

Descàrregues

Xamfrà, per a què
Memòria Xamfrà curs 2017-2018
Memòria Xamfrà curs 2018-2019
Memòria Xamfrà curs 2019-2020
Memòria Xamfrà curs 2020-2021
Auditoria Fundació L'ARC Música 2018
Auditoria Fundació L'ARC Música 2019
Auditoria Fundació L'ARC Música 2020

Ens ajudes a aconseguir el dret universal a la pràctica artística?